Eind 2008 werd ik gevraagd door Bart Suichies, destijds eigenaar van SkiZone – een Nederlands freeride forum, om een logo te ontwerpen voor ‘wePowder’. wePowder had als doel om het Stormrider Guide equivalent te worden voor freeriders.

Er werd een boek uitgegeven met alle top freeride-spots ter wereld, en er lanceerde een website en een app om de freeride community uit te bouwen naar een fully integrated, location aware and real time platform for freeride skiers and snowboarders in search of powder snow across the globe.

SkiZone

Het logo van SkiZone – dat ik enkele jaren eerder ontwierp – heeft een grote invloed gehad op het ontwerp. De mate van abstractie, en het gebruik van het – door velen gehate en door net zovelen geliefde – schreefloze lettertype Neue Helvetica, zijn elementen die ook in het logo van wePowder terugkomen. Omdat de freeride community van wePowder voor een groot deel bestond uit de reeds bestaande community van SkiZone, was deze kruisbestuiving tussen de logo’s niet meer dan logisch.

De Vlok

De associatie met ‘powder’ en sneeuw leverde bij mij al gauw een clichématige sneeuwvlok op. Omdat het een krachtig symbool is besloot ik te kijken of ik het clichématige kon onttrekken door de vlok extreem te stileren, tot het punt dat deze aansloot bij het lettertype. Hiermee viel inderdaad de cliché-factor weg, waarop ik besloot de vlok aan te houden.

De tinten blauw heb ik gekozen omdat deze de relatie tussen lucht en sneeuw, zoals je die verwacht in de winter, perfect uitbeelden.

Uiteindelijk leidde dit alles tot het definitieve logo hieronder.

wePowder logowePowder logo
wePowder logo

Toekomstbestendigheid

Inmiddels – in 2017 – ben ik helaas niet meer betrokken bij wePowder, maar het logo wordt nog steeds gebruikt (zij het zonder kleurovergang in de vlok. Deze is nu ‘plat’).

De overgestileerde vlok heeft zich intussen, mede dankzij vakkundige huisstijl-implementatie en herhaald gebruik, ontwikkeld tot een volwaardig zelfstandig huisstijl-element; op zichzelf staand roept deze al direct een associatie met wePowder op. Een effect dat vergelijkbaar is met de schelp van Shell, het schild van ABN-AMRO of de ‘swoosh’ van Nike.

Dit onderstreept voor mij de schijnbare tijdloosheid van het ontwerp; een logo waar ik nog steeds erg trots op ben.